In đồng phục bóng rổ màu trắng tại Hải Phòng

249.000